SZABÁLYZATOK

Házirend

A Látogató a belépőjegy megvásárlásával (hétfőnként megrendezésre kerülő általános egyetemi rendezvények esetén diákigazolvány felmutatásával 1500 Ft, anélkül 2500 Ft, Special Episode jelölésű
rendezvényeken diákigazolvánnyal 2500 Ft, anélkül 3000 FT), illetve az adott rendezvényen való részvétellel, automatikusan elfogadja a rendezvényhelyszínre vonatkozó előírásokat és szabályokat.
A szervezők a Kazánház Egyetemi Klub rendezvényeinek biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartják a jogot arra, hogy rendezvényhelyszín területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza:
bármilyen professzionális kép vagy hangrögzítő eszköz, mérgező vagy gyúlékony anyag, veszélyes tárgy (üveg, fegyver, kés, stb…), bármiféle pirotechnikai eszköz, szeszes ital és kábítószer
behozatala szigorúan tilos!
A koncertről hang és képfelvétel készül, amelyben esetleg Ön is feltűnhet. Ezzel kapcsolatban sem a rendezőkkel, sem a szervezőkkel, sem a fellépőkkel/előadókkal szemben semmilyen követeléssel
nem élhet!
A rendezvényhelyszín területén, illetve afelett drón használatával video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag a szervezők előzetes, írásos engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás
betartásával, a résztvevők biztonságát nem veszélyeztetve lehet.
A koncerten használt hang- és fényeffektek az arra érzékenyeknél esetleg fizikai rosszullétet vagy halláskárosodást eredményezhetnek! Ennek tudatában, saját felelősségre lépjenek be a helyszínre!
A ruhatár használata díjköteles. A ruhatárba leadott értékekért felelősséget nem vállalunk. A ruhatári jegy elvesztése esetén a ruha kiadása kizárólag az utolsó vendég távozása után, vagy jegyzőkönyv
felvételével lehetséges.
A talált tárgyakat a Kazánház Egyetemi Klubban működő ruhatárban gyűjtjük, a ruhatárban hagyott értékekkel együtt, az adott rendezvény után egy hétig őrizzük. A rendezők nem vállalnak felelősséget
azokért az anyagi károkért, amelyek a Látogató felelőtlen magatartásából erednek.
A rendezvényhelyszínre 14 éven aluli Látogatók kizárólag nagykorú hozzátartozó felügyelete mellett léphetnek be, 16 éven felüliek egyénileg is látogathatják. 18 éven aluliakat és ittas személyeket
szeszes itallal nem szolgálunk ki.
Szigorúan tilos a Kazánház Egyetemi Klub körülötti természeti értékek rongálása, károsítása, a környezetszennyezés, vagy például a tűzrakás! A természetvédelmi szabályok megszegése, komoly
büntetéssel jár!
Dohányozni csak az arra kijelölt dohányzóhelyen szabad!
A szervezők a beléptetés, valamint a programváltoztatás jogát fenntartják!
Sérült karszalag a belépésre nem jogosít!

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
A Vendég a Kazánház Egyetemi Klub területén az általános normákat betartva köteles viselkedni, a vonatkozó jogi előírásoknak és a jelen házirendnek megfelelően. A Vendég köteles tartózkodni
minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.
A Vendég a Kazánház Egyetemi Klub területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. Az Üzemeltető kéri a Vendégektől, hogy a
szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.
A Kazánház Egyetemi Klub területéről eltávolítható az, aki:
· más személyek vagy önmaga életet, testi épséget, más személyek vagyoni jogait; vagyontárgyaik épségét, a természetes környezetet veszélyezteti;
· tettlegességet követ el;
· garázda (általánosságban kihívóan közösségellenes, erőszakos, megbotránkoztató vagy riadalmat keltő, illetve az együttélés követelményeivel kirívóan ellentétes magatartást tanúsít vagy rendőri
intézkedésre egyébként alapul szolgáló) magatartást tanúsít;
· a tiltott tárgyakat felszólítás ellenére sem távolítja el a területről,
· nem a bejáraton keresztül jutott a Kazánház Egyetemi Klub-ba vagy onnan korábban eltávolították;
· a közönségtől elzárt területre engedély nélkül belép, ott tartózkodik (backstage, építési terület, szervízterület, raktár stb.). Amennyiben ezeken a helyszíneken bármilyen balesetet szenved, ezekért
Üzemeltető felelősséget nem vállal!
· életkori korlátozás alá esik vagy az Üzemeltető vagy a Szervező a területről kitiltották.
· A belépődíjat nem igényelheti vissza, akit a fentiek miatt nem engedtek be vagy távolítottak el.

ENGLISH
By buying the entrance ticket (the ticket cost 1500 Ft With University student card, 2500 Ft without student card on Mondays’ university party, 2500 Ft With University student card, 3000 Ft without
student card on Special Episode Parties ), the Visitor automatically accepts the regulations and rules pertaining to this event location.
To safely stage Kazánház Egyetemi Klub events, the organizers reserve the right to place limitations on the objects and appliances that can brought to the event location; it is strictly prohibited to enter
with e.g. professional image, video or audio recording appliances, toxic or inflammable materials, dangerous objects (glass objects, weapons, knives, etc.), pyrotechnic devices, alcoholic beverages
and narcotic substances.
At concerts, audio and video recordings are taken, where you may as well appear. In this respect, you may not have any claim against the organizers, the event operators or the performers/artists.
Video recordings or photo images in the area of or over the event location with the use of drones may be taken solely with the prior written consent of the organizers, in compliance with all the relevant
legal regulations, by not compromising the safety of the participants in any manner.
The sound and light effects used at the concert may result in physical discomfort or hearing impairment for those being sensitive to such effects. You should be aware of this fact when entering the
location at your own responsibilities.
Objects lost and found are collected in the cloakroom of Kazánház Egyetemi Klub together with all the personal belongings left in the cloakroom, and then kept for one week. The organizers may not
be made liable for any property damage that arises from the irresponsible conduct of the Visitor.
Visitors under the age of 14 years may enter the event location solely under the supervision of major relatives. Alcoholic beverages may not be served to visitors under the age of 18 years and people
already being under the influence of alcohol.
It is strictly forbidden to cause any damage or impairment to natural values, pollution or – for instance – to make a fire! Any violation of the rules of nature conservation entails serious sanctions!
Smoking is permitted solely at the specifically designated locations.
The organizers reserve the right to change the rules of entering the location or the scheduled program.
No admission may be granted with damaged wristbands!

 

ruhatár szabályzat

A ruhatár használati díja 300,- Ft.

A ruhatárba leadott értékekért felelősséget nem vállalunk.

A ruhatári jegy elvesztése esetén a ruha kiadása kizárólag az utolsó vendég távozása után, vagy jegyzőkönyv felvételével lehetséges.